Bảo hiểm y tế trả những gì cho người sử dụng dịch vụ bảo hiểm

Cuộc sống, chúng ta không thể tránh được việc mình bị bệnh, hoặc là bị những rủi ro không may mắn và phải nhập viện. Bạn phải hiểu rằng, nếu như bạn nhập viện và tình trạng bệnh của bạn quá nặng, phải chuyển tuyến thì bạn sẽ phải đến những bệnh viện cấp cao hơn và tương đương với việc bạn phải trả chi phí cao hơn.

Vì vậy bạn rất cần đến bảo hiểm y tế, khi có bảo hiểm y tế bạn sẽ được miễn phí các khoản khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh Ý tế. Chắc hẳn nếu như trước khi quyết định sử dụng bảo hiểm y tế, bạn sẽ thắc mắc rằng bảo hiểm y tế chi trả những gì, bảo hiểm y tế có những lợi nhuận gì đối với bạn.

Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về thái niệm bảo hiểm y tế trước

Cuộc sống, chúng ta không thể tránh được việc mình bị bệnh, hoặc là bị những rủi ro không may mắn và phải nhập viện. Bạn phải hiểu rằng, nếu như bạn nhập viện và tình trạng bệnh của bạn quá nặng, phải chuyển tuyến thì bạn sẽ phải đến những bệnh viện cấp cao hơn và tương đương với việc bạn phải trả chi phí cao hơn.

 Khái niệm bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách xã hội do nhà nước tổ chức và thực hiện, bảo hiểm y tế ra đời nhằm mục đích huy động sự đóng góp của cộng đồng chia sẻ những rủi ro và giảm bớt khả năng tài chính cho những người khi bị ốm đau, bệnh tật.

Bảo hiểm y tế sẽ tạo nguồn tài chính, hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Việc tham gia bảo hiểm y tế sẽ đem đến nhiều lợi ích cá nhân cho bạn.

Bảo hiểm y tế trả những gì mà bạn xứng đáng nhận được. Và chắc chắn khi tham gia bảo hiểm y tế, bạn sẽ nhận được tất cả những quyền lợi mà bạn xứng đáng được nhận.

Bảo hiểm y tế chi trả cho bạn những quyền lợi như thế nào

Khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế chi trả cho bạn những gì liên quan đến quyền lợi của bạn.

  • Bộ Y Tế sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan đến ban ngành, để thanh toán đối với thuốc, hóa chất vật tư y tế, dịch vụ kĩ thuật y tế thuộc phạm vi của người được tham gia bảo hiểm y tế
  • Bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho bạn những chi phí khám bệnh theo mức giá được cấp và có thẩm quyền phê duyệt
  • Bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho chi phí này dường theo mức giá được cấp có thẩm quyền khi phê duyệt
  • Bảo hiểm y tế sẽ trả toàn bộ chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế sử dụng trực tiếp cho người bệnh theo danh mục tỷ lệ và điều kiện thanh toán cho Bộ trưởng bộ Y tế quyết định

Vậy khi tham gia bảo hiểm y tế, thì bạn sẽ được thanh toán một phần chi phí khám chữa bệnh, tuy nhiên bạn sẽ chỉ được chọn những phần chi phí nằm trong phạm vi nhất định.