Cách nào để phân biệt lý lịch tư pháp số 2 khác gì số 1?

Luật lý lịch tư pháp Việt Nam có quy định về 2 loại Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về mục đích cũng như thủ tục cấp 2 loại lý lịch tư pháp này. Vậy Lý lịch tư pháp số 2 khác gì số 1?

Xem thêm: lý lịch tư pháp là gì

Khái quát về Lý lịch tư pháp

Lý lịch tư pháp là giấy tờ dùng để chứng minh cá nhân có hay không những án tích, bị cấm hay không việc đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tòa án tuyên bố phá sản.

Lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp. Theo như quy định tại điều 41 Luật lý lịch tư pháp 2009, Phiếu lý lịch tư pháp hiện nay được chia làm 2 loại: Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Vui lòng gọi hotline 0933367819 để được tư vấn dịch vụ Luật lý lịch tư pháp chi tiết nhất.

Lý lịch tư pháp số 2 khác gì số 1

Theo Luật lý lịch tư pháp Việt Nam, có 2 loại lý lịch tư pháp

Lý lịch tư pháp số 2 khác gì số 1?

Về cơ bản, Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2 có những điểm khác nhau:

Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 1 Phiếu lý lịch tư pháp số 2
Cấp cho ai? Cấp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam; cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội. Cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng và cấp theo yêu cầu của cá nhân.
Mục đích – Cấp cho cá nhân: nhằm mục đích phục vụ nhu cầu đời sống thông thường như làm hồ sơ xin việc, làm giấy phép lao động,…– Cấp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội: nhằm mục đích phục vụ cho công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. – Cấp cho cơ quan tố tụng: nhằm mục đích phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.– Cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.
Nội dung – Trong phần án tích phiếu chỉ ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa.– Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào phiếu khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu. – Trong phần án tích phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa.– Ghi đầy đủ thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.
Ủy quyền Cá nhân có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1. Cá nhân không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2.