Khái niệm tỷ giá hối đoái thả nổi là gì bạn có biết

Tỷ giá đóng vai trò trung tâm trong chính sách tiền tệ, sự thay đổi của tỷ giá có ảnh hưởng đến hầu như toàn bộ đời sống kinh tế xã hội. Trong đó, tỷ giá hối đoái thả nổi là một trong 3 loại tỷ giá quan trọng.

Đó là tỷ giá mà được xác định dựa trên mối quan hệ tương quan của cung và cầu giữa các đồng tiền có trên thị trường hối đoái. Đây là chế độ mà trong đó tỷ giá hối đoái được vận động một cách tự do trên thị trường ngoại tệ.

Ưu điểm và nhược điểm của tỷ giá hối đoái thả nổi

Tỷ giá hối đoái thả nổi bao gồm: Tỷ giá hối đoái thả nổi hoàn toàn và tỷ giá hối đoái thả nổi có quản lý. Trong đó, mỗi loại tỷ giá có một ưu, nhược điểm khác nhau. Cụ thể như sau:

+ Tỷ giá hối đoái thả nổi hoàn toàn có ưu điểm: Giá cả diễn biến theo tín hiệu thị trường giúp người đầu tư thay đổi nguồn lực từ nơi có hiệu quả thấp về nơi có hiệu quả cao. Trước các tình trạng lạm phát, thất nghiệp của quốc gia khác, tỷ giá hối đoái thả nổi làm cán cân thanh toán cân bằng và  bảo vệ Quốc gia trước.

Tuy nhiên thả nổi tỷ giá càng tăng thì kinh tế càng kém ổn định. Vì, biến động của tỷ giá chịu tác động của nhiều nhân tố như: xã hội , kinh tế, chính trị, tâm lý.

+ Tỷ giá hối đoái thả nổi có quản lý. Ưu điểm: Giúp tiền tệ cạnh tranh bình đẳng; Kiểm soát và điều chỉnh lỗi sau của thị trường khi cần thiết và tiết kiệm ngoại tệ. Nhược điểm: Tỷ giá biến động cao ảnh hưởng đến quá trình đầu tư nước ngoài.

Mức biến động tỷ giá khó xác định trước trong chế độ tỷ giá này có thể gây ra những quy định vĩ mô sai lầm ảnh hưởng đến mức tăng trưởng kinh tế. Chính phủ chỉ can thiệp sửa lỗi sai thị trường nếu can thiệp tuỳ tiện rất khó để hội nhập với quốc gia khác.

Tỷ giá đóng vai trò trung tâm trong chính sách tiền tệ, sự thay đổi của tỷ giá có ảnh hưởng đến hầu như toàn bộ đời sống kinh tế xã hội. Trong đó, tỷ giá hối đoái thả nổi là một trong 3 loại tỷ giá quan trọng.

Chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi là gì?

Trong chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi tỷ giá hối đoái hoàn toàn do các lực lượng thị trường quyết định. Theo thời gian, tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền sẽ thay đổi theo những thay đổi trong cung và cầu. Vì lý do này, tỷ giá hối đoái thả nổi được coi là phản ảnh đúng tình hình thị trường.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến tỷ giá hối đoái thả nổi mà chúng tôi đã tổng hợp. Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn giải đáp những thắc mắc xung quanh tỷ giá hối đoái thả nổi.