Thắc mắc: Sổ đỏ và sổ hồng sổ nào quan trọng hơn

Theo quy định, sổ đỏ và sổ hồng là 2 loại giấy tờ chứng minh quyền thuộc sở hữu một loại tài sản bất động sản như: Nhà cửa, đất đai, ruộng vường…có ghi người đứng tên trên bảng giấy. Tuy nhiên, Sổ đỏ và sổ hồng sổ nào quan trọng hơn thì vẫn còn rất nhiều người chưa phân biệt được, bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc trên.

Sổ đỏ và sổ hồng sổ nào quan trọng hơn?

Ngày 19/10/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2009/NĐ-CP và ngày 21/10/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đó, Sổ đỏ và sổ hồng sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Hiện nay người mua nhà không cần phải lo lắng về cách phân biệt sổ đỏ, sổ hồng vì đã được thống nhất thành một mẫu chung, gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo quy định, sổ đỏ và sổ hồng là 2 loại giấy tờ chứng minh quyền thuộc sở hữu một loại tài sản bất động sản như: Nhà cửa, đất đai, ruộng vường...có ghi người đứng tên trên bảng giấy. Tuy nhiên, Sổ đỏ và sổ hồng sổ nào quan trọng hơn thì vẫn còn rất nhiều người chưa phân biệt được, bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc trên.

Tuy nhiên, trên thực tế thì hiện nay vân đang lưu hành cả 3 loại giấy tờ nhà đất chính trên thị trường:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)
  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng)
  • Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nói thì có 3 loại giấy tờ nhưng giá trị của chúng vẫn ngang hàng nhau chứ không có cái nào hơn cái nào nên bạn hãy yên tâm khi sử dụng nhé. Hi vọng bạn sẽ có câu trả lời về “Sổ Đỏ Và Sổ Hồng Cái Nào Quan Trọng Hơn ?” rồi nhé.

Theo netdepmoc.com.vn